Hỏi đáp về nơi nộp tiền và tờ khai Thuế môn bài

Hỏi: Nơi nộp tiền và tờ khai thuế Môn bài được quy định như thế nào?Trả lời:

Nơi nộp tờ khai thuế môn bài:
Cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế cấp nào thì nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế cấp đó. ( tức là nộp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp)
Trường hợp cơ sở kinh doanh có nhiều cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc nằm ở các điểm khác nhautrong cùng địa phương thì cơ sở kinh doanh nộp thuế Môn bài của.bản thâncơ sở, đồng thời nộp thuế Môn bài cho các cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc,đóng trên cùng địa phương. Các chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu đóng ở địaphương khác thì nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi có chi nhánh, cửahàng, cửa hiệu kinh doanh.
Sau khi nộp thuế Môn bài, cơ sở kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu được Cơ quan thuế cấp một thẻ Môn bài hoặc một chứng từ chứng minhđã nộp thuế Môn bài ( biên lai thuế hay giấy nộp tiền vào ngân sách có xácnhận của kho bạc) ghi rõ tên cơ sở kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu, địa chỉ,ngành nghề kinh doanh ...làm cơ sở để xuất trình khi các cơ quan chức năng kiểm tra kinh doanh.
Cơ sở kinh doanh không có địa điểm cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác... nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi mình cư trú hoặc nơi mình được cấp ĐKKD.
Nơi nộp tiền thuế Môn bài:
Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng
Cơ quan thuế cấp chứng từ và hướng dẫn cách lập chứng từ nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước cho người nộp thuế đối với từng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản. Người nộp thuế phải ghi đầy đủ, chi tiết các thông tin trên chứng từ nộp tiền thuế do Bộ Tài chính quy định.