Tổng quan về thuế Môn bài

Thuế môn bài là một khoản thu có tính chất lệ phí thu hàng năm vào các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế . T...

Thuế môn bài đối với doanh nghiệp nước ngoài áp theo vốn điều lệ hay vốn đầu tư?

Câu hỏi: Thưa luật sư, Nhờ các anh chị hướng dẫn giùm tình huống như sau: Em đang có tình huống đăng ký mới, 100% vốn đầu tư nước ngoài. Vậ...

Hỏi đáp về việc khi tạm ngừng kinh doanh người nộp thuế có phải nộp thuế Môn bài hay không?

Hỏi: Xin được hỏi tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài không ? Trả lời: Chúng tôi xin được trả lời như sau - Căn cứ Nghị đ...

Câu chuyện “ lỗ” của COCA-COLA và quyền của người tiêu dùng

Hiệp hội tiêu dùng có thể tổ chức, phát động phong trào sâu, rộng: “Nói không với Cocacola“ tới mọi người tiêu dùng yêu nước. Với tinh th...

Hướng dẫn nộp thuế môn bài trong trường hợp công ty có các cửa hàng trực thuộc nằm ở các điểm khác nhau trong cùng địa bàn Quận

Câu hỏi:  Công ty tôi có các cửa hàng trực thuộc nằm ở các điểm khác nhau trong cùng địa bàn Quận (đều do Chi cục thuế quản lý) phải kê...

Sẽ chấm dứt việc ủy nhiệm thu của các hộ kinh doanh từ 1-1-2014

Sẽ chấm dứt việc ủy nhiệm thu của các hộ kinh doanh từ 1-1-2014 - Đó là một trong những mục tiêu thực hiện nhiệm vụ về uỷ nhiệm thu của ngà...

Hỏi đáp về thời gian nộp thuế Môn bài

Hỏi: Thời gian nộp thuế Môn bài được quy định như thế nào? Trả lời: Theo quy định tại điểm 1 Mục II Thông tư số 96/2002/TT-BTC ...

Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ tiền thuế không có khả năng thu hồi

Bộ Tài chính đưa ra đề xuất xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với hộ gia đình, cá nhâ...

Hỏi đáp về nơi nộp tiền và tờ khai Thuế môn bài

Hỏi:  Nơi nộp tiền và tờ khai thuế Môn bài được quy định như thế nào? Trả lời: Nơi nộp tờ khai thuế môn bài: Cơ sở kinh do...

Chính sách thuế môn bài năm 2014

Về chính sách thuế môn bài hiện nay, chưa có hướng dẫn mới của Bộ Tài chính và Tổng cục thuế vì vậy năm 2014 vẫn tiếp tục thực hiện theo qu...