Kê khai thuế môn bài cho các trường phổ thông, trường dạy nghề, trường mẫu giáo

Câu hỏi:
 Các trường phổ thông, trường dạy nghề, trường mẫu giáo kê khai nộp thuế môn bài như thế nào?Trả lời:
Thuế môn bài là loại thuế nhằm kiểm kê, kiểm soát số lượng các cơ sở có hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy đối với các trường phổ thông, trường dạy nghề, trường mẫu giáo kê khai nộp thuế môn bài như sau:
- Nếu các trường dạy học, dạy nghề không thu học phí thì đây không phải là hoạt động kinh doanh do đó các trường không thuộc đối tượng phải khai và nộp thuế môn bài.
- Nếu các trường dạy học, dạy nghề có thực hiện thu học phí thì nhà trường thuộc đối tượng phải khai và nộp thuế môn bài theo quy định tại Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài và các văn bản hướng dẫn thi hành.