Có phải đóng thuế môn bài không?


Câu hỏi: Tôi có nhà cho thuê ở Quận 5 đã đóng thuế môn bài cả năm 2011. Đến tháng 3/2011 hết hợp đồng cho thuê. Nay tôi có 1 căn nhà ở quận 1 muốn cho thuê thì tôi có phải đóng thuế Môn bài cho căn nhà cho thuê không?
Trả lời:
Căn cứ Thông tư 42/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế môn bài. Trường hợp ông có nhiều nhà cho thuê nằm ở các quận khác nhau thì tại mỗi địa điểm  có nhà cho thuê ông phải nộp thuế Môn bài.