Cách kê khai thuế môn bài

Câu hỏi: Công ty tôi có các cửa hàng trực thuộc nằm ở các điểm khác nhau trong cùng địa bàn Quận (đều do Chi cục thu...

Có phải đóng thuế môn bài không?

Câu hỏi: Tôi có nhà cho thuê ở Quận 5 đã đóng thuế môn bài cả năm 2011. Đến tháng 3/2011 hết hợp đồng cho thuê. Nay ...

Mức thuế môn bài

Câu hỏi: Công ty tôi có vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 4.830.000.000 đồng, xin hỏi Công...

Chính sách thuế môn bài năm 2011

Câu hỏi:  Xin cho biết chính sách thuế môn bài năm 2011 thực hiện như thế nào?

Kê khai thuế môn bài cho các trường phổ thông, trường dạy nghề, trường mẫu giáo

Câu hỏi:  Các trường phổ thông, trường dạy nghề, trường mẫu giáo kê khai nộp thuế môn bài như thế nào?