Thủ tục khai thuế môn bài

- Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp: • Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc...

Tổng quan về thuế Môn bài

Thuế môn bài là một khoản thu có tính chất lệ phí thu hàng năm vào các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế . T...

Thuế môn bài đối với doanh nghiệp nước ngoài áp theo vốn điều lệ hay vốn đầu tư?

Câu hỏi: Thưa luật sư, Nhờ các anh chị hướng dẫn giùm tình huống như sau: Em đang có tình huống đăng ký mới, 100% vốn đầu tư nước ngoài. Vậ...

Hỏi đáp về việc khi tạm ngừng kinh doanh người nộp thuế có phải nộp thuế Môn bài hay không?

Hỏi: Xin được hỏi tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài không ? Trả lời: Chúng tôi xin được trả lời như sau - Căn cứ Nghị đ...

Câu chuyện “ lỗ” của COCA-COLA và quyền của người tiêu dùng

Hiệp hội tiêu dùng có thể tổ chức, phát động phong trào sâu, rộng: “Nói không với Cocacola“ tới mọi người tiêu dùng yêu nước. Với tinh th...

Hướng dẫn nộp thuế môn bài trong trường hợp công ty có các cửa hàng trực thuộc nằm ở các điểm khác nhau trong cùng địa bàn Quận

Câu hỏi:  Công ty tôi có các cửa hàng trực thuộc nằm ở các điểm khác nhau trong cùng địa bàn Quận (đều do Chi cục thuế quản lý) phải kê...

Sẽ chấm dứt việc ủy nhiệm thu của các hộ kinh doanh từ 1-1-2014

Sẽ chấm dứt việc ủy nhiệm thu của các hộ kinh doanh từ 1-1-2014 - Đó là một trong những mục tiêu thực hiện nhiệm vụ về uỷ nhiệm thu của ngà...